Úvod

Farma Slnko s.r.o.

  • Výkup a nájom pozemkov
  • Výkup pôdy – Ponúkame Vám službu rýchleho výkupu pôdy – orná pôda, lesná pôda, TTP, lúky, pasienky a pod.
  • Prenájom ornej pôdy hospodáriacim subjektom

Nie sme realitná kancelária, všetky ponúkané pozemky sú v našom firemnom či súkromnom vlastníctve.

Naše Služby

  • VÝKUP POZEMKOV, VÝKUP ORNEJ PôDY A POĽNOHOSPODÁRSKEJ PôDY…
  • Odkúpime rýchlo Váš pozemok, ornú a poľnohospdársku pôdu na Západnom Slovensku.
  • Poľnohospodársku pôdu t.j. ornú pôdu, trvalé trávne porasty, ako aj lesné pozemky a ostatné plochy vykupujeme v katastrálnych územiach obcí kde vykonávame svoju činnosť.
  • Dokážeme poskytnúť všetky potrebné informácie o Vami vlastnenej poľnohospodárskej pôde, výmery, listy vlastníctva, druh pozemku … a identifikovať ich priamo na digitálnych katastrálnych mapách. Vieme poradiť v prípade nevysporiadaných pozemkov, dedičských konaní a podobne.
  • Cena za vlastnícke podiely pozemkov sa stanovuje na základe vzájomnej dohody. Ku každému vlastníkovi pristupujeme individuálne. Našou prioritou je prospešnosť obidvoch strán, a preto poskytujeme všetky služby spojené s predajom pôdy, ako vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy, právny a legislatívny proces na naše náklady.
  • Pre vlastníkov mimo trvalého pobytu v uvedených katastroch dokážeme celý obchod zrealizovať aj poštou a teda nie je potrebná osobná návšteva.

Kontakt

Farma Slnko s.r.o.

Ing. Martin Cakl

Tel: +421 940 625 866

Tel: +421 940 625 867

Email: info@farmaslnko.sk

Sídlo spoločnosti: Osadná 2, 83103 Bratislava-mestská časť Nové Mesto

Spisová značka: – 1/Re/2641/2019

IČ: 52 513 785